Условия за ползване

 

    
   ОБЩИ УСЛОВИЯ

 Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина www.avto-parts.com
 
 Използвайки онлайн магазина  www.avto-parts.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този електронен магазин.

 Този документ съдържа Общите условия, според които фирма Бомидас ЕООД ЕИК:203833182, офис и управлвние София 1421 кв. Лозенец ул Милин камък 58 ,складова база гр.Дупница ,Софийско шосе Стопански двор /промишлена зона/, предоставя услуги на клиентите си чрез уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България : www.avto-parts.com.

 Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 
 При зареждането на която и да е страница от www.avto-parts.com с вградените хипер-връзки в нея или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от www.avto-parts.com, потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.avto-parts.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

 Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
- Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
- Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Бомидас ЕООД стоките се доставят от склада на фирмата в гр.Дупница
- Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт (с включени всички данъци и такси):  Цената е посочена в български лева с включен ДДС Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.
- Онлайн магазинът не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

   РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ

 Регистрацията в настоящия сайт е безплатна и дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на данни при всяка покупка. За да се регистрира в интернет сайта www.avto-parts.com, клиентът трябва да попълни on-line формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни www.avto-parts.com има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

 

 За да се регистрира Клиента е нобходимо да се спазят следните стъпки:

- Избор на бутон „Вход и регистрация”;

- Въвеждане на лични данни;

- Въвеждане на данни за доставка;

- Ако Клиентът желае, с чек бутон отбелязва, че иска да получава фактура, след което въвежда данни за фактура;

- С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия;

- Регистрацията приключва с натискане на бутон "Регистрация".

 След приключване на процедурата Клиентът получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и парола.

 Клиентът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

 В случай на загубена (забравена) парола www.avto-parts.com  изпраща нова парола на електронната поща на Клиента.

 Клиент, който се е регистрирал в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.avto-parts.com, има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.

 Чрез линк в своето меню „Редакция на профил” Клиентът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.

 

   СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ

 

 Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

- Разглеждане на моделите: Клиентът влиза в собствения си профил чрез въвеждане на потребителското си име и парола и избира продукт, който желае да поръча.

- Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.

- При избор на бутон „Влез в количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката, в случай че желае да се откажете от избрания продукт.

- Преди приключване на поръчката, при промяна на данните за доставка на регистрирания потребител Клиентът има възможност да нанесе корекция в данните чрез натискане на бутон „Променете данните за доставка” и да въведе нови, актуални данни.

- Приключване на поръчката: Артикулите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи избрания от него начин на плащане чрез чек бутон. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.

 Процедурата приключва чрез кликване върху бутона”Купувам”.

 Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес.

 При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на www.avto-parts.com.


   ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

 Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите.

 Клиентът има право:

 - да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;

 - да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.avto-parts.com при реда и условията,посочени в настоящите Общи условия;

 - да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка ;

 - да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;

 - да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;

 - при доставката на стоката да получи в писмен вид информацията по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

 Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.

 Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на Бомидас ЕООД вреди.

 Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

 Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на Клиентите, няма да бъде използвана за рекламни кампании на трети лица под каквато и да е форма. Въпреки това Бомидас ЕООД не носи никаква отговорност за сигурността на личните данни, предадени чрез този уеб сайт, в случай на неправомерна намеса на трети лица.

Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно  за Клиенти - регистрирани Потребители.

 Клиентът се задължава:

- да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;

- да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;

- да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;

- да заплати стойността на транспортните разходи.

 

 Бомидас ЕООД има право:

- да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;

- по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;

- да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;

- да изпраща на Клиента, при изразено съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения)  информация, отнасяща се до него като Клиент;

- по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Бомидас ЕООД да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

- Бомидас ЕООД гарантира предлагането на фабрично нови продукти.

- Бомидас ЕООД се задължава:

- да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;

- да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.


 Продуктите в www.avto-parts.com са ограничени само до посочените условия. Бомидас ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.avto-parts.com


   ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТА

 С цел закупуването на продукти от www.avto-parts.com Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. www.avto-parts.com използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.


   ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

 Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Магазинът има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

 При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, магазинът има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя.


   НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
 
 Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.


   ДОСТАВКА

 Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса, указан при заявката.

  В цената на продуктите не е включена сумата за доставка.
 

   УСЛОВИЯ, СРОК И НАЧИНИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

- датата на доставка, което означава датата, на която Вие  сте приели и физически владее продукта.

 За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция - телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление на посоченият e-mail на електронен магазин www.avto-parts.com

 В случай, че потребителят се откаже от договора, магазинът ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която  е получил върнатата стока.

 Онлайн магазинът, извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

 Онлайн магазинът, има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно и до установяването на нейната цялост и състояние.

 Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на магазина преди изтичането на 14-дневния срок.

 Потребителят отговаря  за цялоста на стоката характеристики и добро функциониране. Стоки увредени и омаслени с видими следи от монтаж не могат да бъдат връщани.

 Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

 При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на магазина.


   НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА СТОКИТЕ И РЕКЛАМАЦИЯ

 При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

 При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0886605219. При констатация на дефектен продукт, магазина се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на магазина.Ако магазина не разполага с наличност за замяна на дефектният продукт, то той ще възтанови заплатената от клиента цена , в срок от 3 работни дни.

 При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. Всички пратки са придружени със застраховка при щети при транспорт.


 Магазинът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на магазина: www.avto-parts.com. За клиента е необходимо да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта, тъй като те са обвързващи за него.

 

 

 

  • AVTO-PARTSTERM